Multipla operationer i open office Calc       Tillbaka